http://kr.shuolanhome.com
> 제품 리스트 > 펠트 스토리지 백 > 펠트 보관함 > 도매 핫 세게 보관 바구니 가방을 느꼈다

도매 핫 세게 보관 바구니 가방을 느꼈다

    지불 유형: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
    Incoterm: FOB
    최소 주문량: 500 Piece/Pieces
    배송 시간: 15 일
기본 정보

용법: 쇼핑

크기: 작은

방수: 방수 없음

무늬: 패턴

로고 인쇄: 로고 인쇄없이

경도: 보통 소프트

색깔: 회색

Additional Info

상표: 슈란

수송: Ocean,Land,Air

원산지: 중국

포트: Shanghai,Tianjin

제품 설명

보관 바구니 가방을 느꼈다

느낌의 수납 바구니 의 모양은 다음과 같습니다. = "줄 높이 : 36px; 글꼴 크기 : 14px;">

> 밝고 활기찬 초록이 작은 사랑스러운 괴물을 형성했습니다. 그것은 가정에서 장난감에 적합하고 아이들을위한 장난감으로 사용할 수 있습니다. 두 개의 작은 뻗은 손, 큰 눈, 두 개의 주황색 귀, 하얀 이빨 줄, 그것은 매우 재미 있습니다. 우리는 또한 펠트 백 < / strong>, 수납 바구니 , 펠트 공예 , > 느꼈던 문자판 , 느낌 자료 등등. <p class = "MsoNormal"> <table0> </ table0> <img src = "% oss_domain % product / 17 / c3 / 7d / 899722943d4870feb9bff7d8fb.jpg "alt ="그린 펠트 주최자 "/> <img src ="% oss_domain % product / b5 / 25 / 1a / d7b3cc774281b6921a01a19c68.jpg "title ="그린 펠트 오거나이저 바구니 "alt ="그린 펠트 오거나이저 바구니 "/> <img src = "% oss_domain % product / ac / f8 / a4 / 7899be9b54ea3f4d1376837c6b.jpg"title = "좋은 품질의 주최자"alt = "좋은 품질의 주최자"/> <img src = "% oss_domain % product / 46 / 82 / a8 / 02ffa950f34d84817c1d4ef0c0.jpg "title ="새로운 디자인 펠트 주최자 "alt ="새로운 디자인 펠트 조직자 "/> <p class ="MsoNormal "> <span> <img src ="% oss_domain % product / 1e /dc/7a/4b94d6d7eefb52cebe9b67a654.jpg "제목 ="느낌 인증 "alt ="느낌 인증 "/> <img src ="% oss_domain % product / 1d / 05 / dc / 0f1419d76e12b0982f4fe4291a.jpg "title ="전시회 "alt = "전시"/> <img src = "% oss_domain % product / 0d / 6e / 82 / 8cb11715a1432e181839719382.jpg"title = "공장 그림"alt = "공장 그림"/> <img src = "% oss_domain % product / 8e / 51 / 8a / 665eeb19485a11f9ce566ad9e1.jpg"width = "1000"height = "525"title = "공장"alt = "공장"/> </ span> </ p> <span style = "line-height : 36px; font-size : 18px;"> <br /> <p> <br /> </ p> <p> > </ span> </ strong> </ p> <p>제품 디렉토리 : <a href="/felt-storage-bag/">펠트 스토리지 백</a> > <a href="/felt-storage-basket/">펠트 보관함</a></p> </div> </div> <div class="ly_kuang clearfix" style="border: 1px solid #f1f1f1"> <div class="ly_kuang_bg"> <div class="ly_kuang_bg_title">이 업체에게 이메일로 보내기</div> <div class="ly_kuang_bg_ly"> <form method="post" action="/inquiry.html?pid=54180828&msgfrom=71"> <ul> <li> <div class="ly_kuang_left"><span>*</span>제목:</div> <div style="margin-bottom:10px;" class="ly_kuang_input"> <input type="text" name="subject"> </div> </li> <!-- <li> <div class="ly_kuang_left">에: </div> <div class="ly_kuang_r1"> <img width="100" src="//i.bosscdn.com/company/a3/f8dfeabcb9e1daa345a13173c7144f.png" alt="sarah liu" /> <div><span>Ms. sarah liu</span><br> </div> </div> </li> --> <li> <div class="ly_kuang_left"><span>*</span>메시지: </div> <div class="ly_kuang_input"> <textarea rows="8" cols="" name="message"></textarea> <div>귀하의 메시지 20-8000 자 사이 여야합니다</div> </div> </li> <li><div class="send_an"><input name="submit" type="submit" value="송신" class="s_input"/></div></li> </ul> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="m"> <div class="p_detial_t">기타 제품</div> <div class="all_pro_list pd_30"> <ul> <li> <div class="hover"> <a class="title" href="/t-c-shirt-garment-fabric/54109246.html">폴리 에스터 코튼 원단 염색 직물 셔츠 원단</a> <a rel="nofollow" class="contact_btn" href="/inquiry.html?pid=54109246&msgfrom=71">지금 연락</a> </div> <div class="p_pic"> <a href="/t-c-shirt-garment-fabric/54109246.html"><img border="0" src="//i.bosscdn.com/product/b5/52/9c/6a860a719b8e9bddf37b1d7506.jpg@4e_220w_220h.src" alt="폴리 에스터 코튼 원단 염색 직물 셔츠 원단" /></a> </div> </li> <li> <div class="hover"> <a class="title" href="/t-c-pocketing-lining-fabric/54111994.html">좋은 품질의 폴리 에스테르면 직물 인쇄 직물</a> <a rel="nofollow" class="contact_btn" href="/inquiry.html?pid=54111994&msgfrom=71">지금 연락</a> </div> <div class="p_pic"> <a href="/t-c-pocketing-lining-fabric/54111994.html"><img border="0" src="//i.bosscdn.com/product/9d/47/ed/30b7a4badf28a7f1a277d6677c.jpg@4e_220w_220h.src" alt="좋은 품질의 폴리 에스테르면 직물 인쇄 직물" /></a> </div> </li> <li> <div class="hover"> <a class="title" href="/t-c-shirt-garment-fabric/54115459.html">셔츠 직물을위한 폴리 에스터 코튼 패브릭 인쇄 된 패브릭</a> <a rel="nofollow" class="contact_btn" href="/inquiry.html?pid=54115459&msgfrom=71">지금 연락</a> </div> <div class="p_pic"> <a href="/t-c-shirt-garment-fabric/54115459.html"><img border="0" src="//i.bosscdn.com/product/0f/76/e3/a579a60cfeb54dbd736d80b3f6.jpg@4e_220w_220h.src" alt="셔츠 직물을위한 폴리 에스터 코튼 패브릭 인쇄 된 패브릭" /></a> </div> </li> <li> <div class="hover"> <a class="title" href="/65-polyester-35-cotton-dyed-fabric/54121653.html">좋은 품질 65 폴리 에스터 35 목화 염색 직물</a> <a rel="nofollow" class="contact_btn" href="/inquiry.html?pid=54121653&msgfrom=71">지금 연락</a> </div> <div class="p_pic"> <a href="/65-polyester-35-cotton-dyed-fabric/54121653.html"><img border="0" src="//i.bosscdn.com/product/da/38/02/9a9e1e5f138159d2cc976b2434.jpg@4e_220w_220h.src" alt="좋은 품질 65 폴리 에스터 35 목화 염색 직물" /></a> </div> </li> <li> <div class="hover"> <a class="title" href="/65-polyester35-cotton-printed-fabric/54122089.html">65 폴리 에스터 35 면화 패브릭 포켓 직물</a> <a rel="nofollow" class="contact_btn" href="/inquiry.html?pid=54122089&msgfrom=71">지금 연락</a> </div> <div class="p_pic"> <a href="/65-polyester35-cotton-printed-fabric/54122089.html"><img border="0" src="//i.bosscdn.com/product/c4/20/7e/44f5d9a983f1d05decc57cb007.jpg@4e_220w_220h.src" alt="65 폴리 에스터 35 면화 패브릭 포켓 직물" /></a> </div> </li> </ul> </div> </div></div></div></div> <script> $(function() { $("#smallpic_list>ul>li>a").bind("hover", function() { var id = $(this).attr("id"); $(".bigpicBox>div").hide(); $("#pic_b_" + id).show(); $('video').trigger('pause'); var videoSrc = $("#pic_b_" + id).children('a').attr('href'); $("#pic_b_" + id).find('video').attr('src', videoSrc); }); }); </script> <div class="basketWarpForm" style="right: 0; position: fixed; bottom: 0; z-index: 95;display: none;"> <div id="basketInner"> <div class="bigBasket" style="display: block; width: 236px; height: 76px;"> <div id="basketProImgBox" class="imgBox" style="display: none;width: 0px;"></div> <div class="linkBox"> <ul id="name"> <li class="now" style="margin-bottom: 2px; cursor: pointer;"> 제품 리스트( <strong class="proBasketTotal">0</strong> ) </li> <li class="" style="display:none; cursor: default;"> Company( <strong class="comBasketTotal">0</strong> ) </li> </ul> <div class="link" style="display: block;"> <a title="메세지 바구니로 이동하려면 여기를 클릭하십시오" href="/inquiry.html?msgfrom=71">로 가다<br>문의 바구니 ></a> </div> </div> </div> <div style="display: none;height: 48px;width: 148px;" class="smallBasket"> <h3 style="margin-bottom: 0; margin-top: 0;">메세지 바구니의 항목</h3> <div> <span> 제품 리스트( <strong class="proBasketTotal">0</strong> ) </span> <span style="display:none;"> Company( <strong class="comBasketTotal">0</strong> ) </span> </div> </div> <div id="btn_extend" class="arrow-s" onclick="chBasketSize(true);"></div> </div> </div><script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar": false};</script> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5109d67421a1e50f"></script> <div class="f_bg"> <div class="m clearfix"> <div class="footer_keyword"> <div class="dl_list"> <span>Related Products List:</span> <a href="/dp-뜨거운-판매-펠트-스토리지-박스.html">뜨거운 판매 펠트 스토리지 박스</a> , <a href="/dp-뜨거운-판매-펠트-스토리지-바구니.html">뜨거운 판매 펠트 스토리지 바구니</a> , <a href="/dp-뜨거운-판매-펠트-주최자.html">뜨거운 판매 펠트 주최자</a> , <a href="/dp-새로운-디자인-펠트-스토리지-박스.html">새로운 디자인 펠트 스토리지 박스</a> , <a href="/dp-뜨거운-판매-펠트-편지-보드.html">뜨거운 판매 펠트 편지 보드</a> , <a href="/dp-새로운-펠트-스토리지-박스-가방.html">새로운 펠트 스토리지 박스 가방</a> , <a href="/dp-뜨거운-판매-펠트-가방.html">뜨거운 판매 펠트 가방</a> , <a href="/dp-뜨거운-판매-펠트-카드-가방.html">뜨거운 판매 펠트 카드 가방</a> </div> <div class="dl_list"><div class="f_share"> <span>우리를 따르라:</span> <a class="iconfont" href="https://www.facebook.com/Shuo-Fabric-and-Felt-1861953437189860/?modal=admin_todo_tour" target="_blank" title="Facebook" rel="nofollow">  </a><a class="iconfont" href="http://www.linkedin.com/feed/?trk=" target="_blank" title="Linkedin" rel="nofollow">  </a> </div></div> </div> </div> <div class="line"></div> <style> /*返回顶部css*/ .return_top{ position:fixed; bottom:11%; right:1.5%; width:50px; z-index:100} .return_top ul li{ height:50px;width:50px; margin-top:10px;} #line{ border-top:dotted 1px #cccccc;margin-top:30px;padding-bottom: 20px;} .Related_recommend{ width:100%; background:url(../images/nybj2.jpg) repeat-x left top #FFF;} .m_title{ width:100%; font-size:15px; color:#545454; height:30px; line-height:20px;} .Related_recommend .relatedLink{ display:block;} .Related_recommend .relatedLink li{ float:left; width:25%;height:28px; line-height:28px; color:#4f4f4f; background:url(../images/dian.jpg) no-repeat left center; text-indent:9px;} .Related_recommend .relatedLink li a{height:28px; line-height:28px; color:#4f4f4f; display:block; white-space:break-word;} .Related_recommend .relatedLink li a:hover{height:28px; line-height:28px; color:#1b99fb;white-space:break-word;background:url(../images/dian2.jpg) no-repeat left center;} #related_btn{ width:100%;margin:10px 0px;cursor:pointer;font-size:14px; color:#545454; height:20px; line-height:20px; font-family:"微软雅黑";} @media only screen and (max-width:767px) { .return_top{display: none;} } /*返回顶部css end*/ </style> <div class="return_top"> <ul> <li><a href="javascript:window.scrollTo(0,0);"><img border="0" width="50" height="50" src="//style.bosscdn.com/site_themes/en/qiux_greenpdq_6/../../common/images/return.png" alt="" /></a></li> </ul> </div> <div class="footer_bg"> <div class="m"> <div class="f_nav"> <a href="/">홈페이지</a> <a href="/products.html">제품 리스트</a> <a href="/aboutus.html">회사 소개</a> <a href="/contact.html">연락처 세부</a> <a href="/tags/">태그</a> <a href="/sitemap.html">색인</a> <a class="last" href="/sitemap.xml">사이트 맵</a> </div> <div class="copyright"> Copyright © 2019 SHIJIAZHUANG LIANGYOU TRADE CO,. LTD.판권소유           </div> </div> </div> <div class="del_float"></div><div class="center"><!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-113299526-21"></script></div></div> <div class="float_box"> <div class="float_box_title"><i class="triangle"></i><a id="fold" href="javascript:void(0);"></a><span class="fold_title">공급 업체와 통신?</span><span class="fold_click_title">공급 업체</span></div> <div class="float_top"> <img width="100" src="//i.bosscdn.com/company/a3/f8dfeabcb9e1daa345a13173c7144f.png" alt="sarah liu" /> <span>Ms. sarah liu<br />나는 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니까?</span> </div> <div class="float_bottom"> <a rel="nofollow" href="/inquiry.html?msgfrom=71"><span class="float_tb2"></span><span style="float: right;margin: 13px 30px 0px 0px;">공급 업체에 문의하십시오</span></a> </div> <ul class="float-media-list"><li><a class="float-media-list-facebook" href="https://www.facebook.com/Shuo-Fabric-and-Felt-1861953437189860/?modal=admin_todo_tour" target="_blank" title="Facebook" rel="nofollow"></a></li><li><a class="float-media-list-linkedin" href="http://www.linkedin.com/feed/?trk=" target="_blank" title="Linkedin" rel="nofollow"></a></li></ul></div> <script type="text/javascript"> $(function() { $('.bxslider').bxSlider({auto: true, pager: true, controls: false}); }) function AutoScroll1(obj) { $(obj).find("ul:first").animate({ marginTop: "-40px" }, 500, function() { $(this).css({marginTop: "0px"}).find("li:first").appendTo(this); }); } $(document).ready(function() { var myar = setInterval('AutoScroll1("#scrollDiv1")', 3500) $("#scrollDiv1").hover(function() { clearInterval(myar); }, function() { myar = setInterval('AutoScroll1("#scrollDiv1")', 3500) }); }); </script> <script type="text/javascript" src="//style.bosscdn.com/site_themes/common/fancybox/jquery.fancybox.js"></script> <script type="text/javascript" src="//style.bosscdn.com/site_themes/en/qiux_greenpdq_6/js/index.min.js"></script> <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ $("[href='/inquiry.html'],[href='/inquiry/']").attr("href","/inquiry.html?pid=54180828&msgfrom=71") $('a[rel=imglare_group]').mouseover(function(){ var imgpath = $(this).attr('big_img_path'); var ori_img = $(this).attr('href'); var img = $('a[rel=big_image]').children('img'); img.attr('src',imgpath); $('a[rel=big_image]').attr('showid',$('a[rel=imglare_group]').index(this)); }).fancybox({ 'transitionIn' : 'none', 'transitionOut' : 'none', 'titlePosition' : 'over', 'titleFormat' : function(title,currentArray,currentIndex,currentOpts){ return '<span id="fancybox-title-over">Image ' + (currentIndex + 1) + ' / ' + currentArray.length + (title.length ? '   ' + title : '') + '</span>'; } }); $('a[rel=big_image]').click(function(){ if($(this).children('video').css('display') != 'none') return false; $('a[rel=imglare_group]')[$(this).attr('showid')].click(); return false; }); /*]]>*/ </script> </body> </html>